» Products » Plumbing tools » Polywelders and heating plates » Forms for polywelder item 310

310B

Forms for polywelder item 310

forms for polywelder item 310

Images with dimensions

Product Name
Art.
Ø mm
003100016
310B 16
16
003100020
310B 20
20
003100025
310B 25
25
003100032
310B 32
32
003100040
310B 40
40
003100050
310B 50
50
003100063
310B 63
63